Kontakt

Kulturföreningsbidrag

Du kan söka bidrag både till din kulturförening och till enskilda kulturella evenemang eller aktiviteter som din förening anordnar.

Bidrag till kulturföreningar

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Om prioriteringar bland de föreningar som söker bidrag måste göras bör program av skilda slag förlagda till olika delar av kommunen prioriteras. Arrangemang som kan nå olika eftersatta grupper prioriteras. Pengarna fördelas så långt som möjligt jämnt över året.

  • Ansökan ska innehålla verksamhetsplan för kommande år, ekonomisk rapport med revisionsberättelse från föregående år samt drogpolicy.
  • Ansökan görs via e-tjänst en gång per år och ska lämnas in senast 31 december.

Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

Bidrag kan ges till offentliga litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar m.m.

  • Arrangemanget ska vara offentligt och inte ingå i kommersiell verksamhet.
  • I annonser och program ska det framgå att arrangemanget genomförs i samverkan med Ovanåkers kommun.
  • Ansökan görs via e-tjänst minst en månad före arrangemangets genomförande.
  • Redovisning görs via e-tjänst senast två månader efter arrangemangets genomförande.

Kontakt

Har du frågor, vill du ha blanketter eller vår broschyr om bidragen, kontakta Carina Ulfsdotter tfn. 0271-570 61.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad