Sponsring av evenemang 2024

För evenemang som genomförs av föreningar i kommunen kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang. För större nationella evenemang kan sponsring ges med
10 000 kr.

För evenemang som genomförs i kommunen kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang (minst 200 besökare). För större nationella evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr (minst 800 besökare). Löpande ansökningar under året tills budget uppnåtts.

Kriterier för att få sponsring

  • Evenemanget ska genomföras av en förening.
  • Ovanåkers kommun ska ha möjlighet att delta på plats med roll-up/skylt och/eller marknadsföringsmaterial.
  • Evenemanget ska vara drogfritt.
  • Evenemanget ska genomföras i kommunen.
  • Ansökan ska skickas in minst 3 veckor innan genomförande.
  • Evenemanget ska rikta sig såväl till kommuninvånare som till externa besökare.
  • Förväntat besöksantal ska vara minst 200 personer för sponsring med 5 000 kr och minst 800 personer för sponsring med 10 000 kr.

För föreningar som anordnar mindre evenemang/tävlingar i kommunen där besöksantalet inte uppgår till minst 200 besökare kan priser till exempelvis prisbord fås. Kontakta kommunikationschef Ulrica Leandersson, ulrica.leandersson@ovanaker.se, tfn 0271-571 20.

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi sparar dina personuppgifter. Vi sparar personuppgifterna för att kunna handlägga ansökningarna samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

Ansökan

Senast uppdaterad