Riksfärdtjänst - resa utanför Gävleborgs län

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa man ansöker om att göra utanför Gävleborgs län. Den beviljas för fritidsresor, rekreationsresor eller annan enskild angelägenhet. Den är inte till för resor till arbete, studier, sjukvård eller medicinsk behandling.

Resor med riksfärdtjänst beslutas enligt lagen om Riksfärdtjänst.

Rätt till riksfärdtjänst har person med stor varaktig funktionsnedsättning och som på grund av detta har merkostnader för sin resa. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Vid varje ansökan görs en särskild prövning om riksfärdtjänst ska beviljas.
Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionshinder.
Billigaste färdsätt skall användas vilket innebär följande:

  1. I första hand används allmänna kommunikationer, d.v.s. tåg, buss, båt eller flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionshinder
  2. I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon
  3. I tredje hand används enbart taxi eller specialfordon

Om det anses att den sökande ej behöver mer hjälp under resan än vad trafikföretagen (t.ex. SJ) kostnadsfritt kan stå till tjänst med beviljas ej riksfärdtjänst.

Har du ett färdtjänsttillstånd kan du använda det till och från buss eller tåg. Om man vill ha hjälp till eller från perrongen så kan man boka ledsagning på telefon 0771 – 49 79 39.

Egenavgiften för riksfärdtjänst bestäms i särskild förordning av regeringen och beräknas efter vägavstånd i kilometer till resmålet.

Ansökan om riksfärdtjänst ska vara kommunens handläggare tillhanda senast tre veckor före önskad resa. Ansökan om resor inom Gävleborgs län ska vara hos handläggaren minst en vecka före önskad resdag.

För beställning av ansökningsblankett och för ytterligare information kontakta din lokala färdtjänsthandläggare, tfn 0271 – 570 23.

Ansökan om riksfärdtjänst görs via ovanåkers kommuns e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Läs mer om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad