Kontakt

Beroendemottagning – behandling på hemmaplan

Beroendemottagningen är till för dig som har ett missbruk. Det kan exempelvis vara alkohol, droger, spel eller internetanvändning. Här hittar du information om vår beroendemottagning och vad vi kan hjälpa dig med.

  • Har du alkohol — drogproblem?
  • Har spel och Internetanvändning blivit ett problem?
  • Känner du någon som har problem med alkohol eller andra droger?
  • Har du växt upp med missbruk eller är i den situationen nu?
  • Vill du eller din arbetsplats få information om missbruk — beroendeproblematik?

Då kan du ta kontakt med kommunens beroendemottagning.

I Ovanåkers kommun bedriver vi öppenvårdsbehandling. Det innebär att du kan delta i behandlingen, men bo kvar hemma. Öppenvårdsbehandlingen har AA:s tolvstegsfilosofi som grund, med kognitiva behandlingsinslag. Vid behov sker samverkan med t ex handläggare vid socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.

Hur vi kan hjälpa dig

Beroendemottagningen kan hjälpa enskilda och företag genom:

  • Behandling enskilt eller i grupp
  • Anhörigbehandling
  • Individuell kognitiv behandling av spelberoende
  • Utbildningar, föreläsningar och handledning
  • Behandling av kriminella tankemönster

Du får givetvis vara anonym och stödet kostar inget för dig som bor i Ovanåkers kommun

Kontakt

Alkohol- och drogrådgivare

Telefon: 0271-57071
Telefon: 0271-57075

Besöksadress

Hälsocentralen
Sporthallsvägen 2
828 33 Edsbyn

Öppettider

Onsdagar kl. 10.00–15.00
Övrig tid efter överenskommelse.

Senast uppdaterad 2019-10-31 14.22