Sjukresor inom Gävleborgs Län

En sjukresa är en resa mellan hemmet/folkbokföringsadressen och en vårdgivare - med direkt anslutning till en vårdkontakt exempelvis en läkare, sjukgymnast, specialistfotvårdare, tandläkare eller kurator. Dispens kan ges vid resa från ett korttidsboende. Ett sådant kan även ges från ett vård- och omsorgsboende om den vårdsökandes folkbokföringsadress är en bostadsrätt eller eget hus. Kontakt måste i så fall tas med den aktuella vårdenheten, vilken är den som har beslutanderätt.

För sjukresa behövs inget färdtjänsttillstånd, men för att bli beviljad sjukresa till en vårdenhet med taxi eller specialfordon krävs ett sjukreseintyg. Vårdenheten bekostar resan och är den som skriver ut sjukreseintyget.

För den som är 85 år eller äldre, behövs varken sjukreseintyg eller färdtjänsttillstånd för att boka en sjukresa.

För den som är yngre än 85 år och har beviljad färdtjänst inom Gävleborgs län, behövs inget sjukreseintyg för att kunna resa med samma villkor som i färdtjänsttillståndet.

Om en resa måste ske i rullstol eller liggandes på bår, men endast bilsätesplacering är beviljad i färdtjänsttillståndet, måste ett sjukreseintyg skrivas av mottagande vårdenhet.

Den som är folkbokförd i Gävleborgs län får ersättning för sjukresor till närmaste tandvårdsklinik eller specialisttandvård.

Ej beviljad sjukresa kan inte beställas som en färdtjänstresa.

Följeslagare vid resa

Följeslagare ska påbörja och avsluta resa vid samma adress som patienten. Behov av följeslagare ska intygas av mottagande vårdenhet om den vårdsökande inte har ledsagare beviljat i ett färdtjänsttillstånd.

Vid frågor

Har du frågor om sjukreseregler eller om ersättning för sjukresor, kan du kontakta sjukresor på telefonnummer: 0771-65 01 01, måndag-fredag (helgfria dagar) kl. 08.00–12.00.

Senast uppdaterad