Kontakt

Hemsjukvård

Här kan du läsa om hemsjukvård och vad det kostar.

Vad är hemsjukvård?

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast när du efter vårdplanering blivit inskriven i hemsjukvården. Insatser av läkare ansvarar landstinget för. Hemsjukvårdens personal utför både planerade och oplanerade sjukvårdsinsatser hos dig, som är inskriven i hemsjukvården, dygnet runt.

Vem kan få hemsjukvård?

För att bli inskriven i hemsjukvården ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Insatserna ska räknas som hälso- och sjukvård
  • Insatserna ska ges under minst 2 veckor
  • Personen kan inte ta sig till hälsocentralen, på egen hand eller med hjälp av assistans.
  • Personen är över 18 år
  • Vårdplanering ska vara genomförd.

När du inte längre har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet avslutas hemsjukvårdsperioden och eventuell fortsatt vård sker på Hälsocentralen.

Vad kostar hemsjukvård?

Avgiften för hemsjukvård är inkomstprövad och ingår i kommunens maxtaxa. Det innebär att du aldrig behöver betala mer än 300 kronor per månad.

Om du har insatser från både hemsjukvård och hemtjänst slås kostnaderna ihop vid avgiftsberäkningen. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Övriga frågor om hemsjukvård

Ring kommunens växel som kopplar dig till rätt person tfn 0271-570 00

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialchef
Marita Lindsmyr
Tfn 0271-570 00 vx
E-post marita.lindsmyr@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-04-23 14.06