Exempelavgifter småhustomter 2023

Nedan har kommunen sammanställt några exempelavgifter som kan bli aktuella i samband med nybyggnation av en småhustomt. I exemplen nedan utgår beräkningarna från en 1 500 kvm stor tomt med ett 150 kvm stort hus på. Avgifterna är exempel och inte exakta. För att få en exakt kostnad så kontakta respektive ansvarig.

Tabell 1: Tabell över exempelkostnader för lantmäteriet

Avgifter Lantmäteriet

KostnadÖvrig informationLänkar

Stämpelskatt

-

Procentsats på det högsta beloppet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, för

privatpersoner: 1,5 %

www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagfart – expeditionsavgift

825 kr


www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pantbrev

-

2 % av intecknat belopp

www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pantbrev - expeditionsavgift

375 kr


www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tabell 2: Tabell över exempelkostnader för byggnation

Avgifter för byggnation

KostnadÖvrig informationLänkar

Avgift för bygglov ink startbesked, slutbesked

-

Beror av tomtstorlek och husstorlek, kontakta bygglov

www.ovanaker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planavgift

-

Beror av detaljplan, tomtstorlek och husstorlek, kontakta bygglov

www.ovanaker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskarta

Ca 6 300 kr

Upp till tomtstorlek om 1 999 kvm, därefter dyrare kostnad

www.ovanaker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tabell 3: Tabell över exempelavgifter för anslutning

Anslutningsavgifter

KostnadÖvrig informationLänkar

Anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten, inkl moms

ca 115 000 kr

Helsingevatten, beror på tomtstorlek och antal ledningsslag

www.helsingevatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslutningsavgift för el, inkl moms

ca 45 000 kr

Ellevio, gäller för upp till 200 m från anslutnings-punkt, därefter dyrare. Beror även på servissäkring

www.ellevio.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslutningsavgift för fjärrvärme

-

Solör Bioenergi, tillgänglig för några småhustomter, pris på förfrågan

www.solorbioenergi.se

Alfta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Edsbyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslutningsavgift fibernät, inkl moms

ca 12 000 kr

Helsingenet, normalkostnad, beror på möjlig anslutningspunkt

www.helsingenetovanaker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad